l

Model de CURRICULUM VITAE (C. V.) european

 

Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Nume

< numele aplicantului >[1] (Nume, prenume)[2]
Adresă (număr, stradă, cod poştal, oraş, ţară)
Telefon  

Fax

 

E-mail

 

Naţionalitate

 

Data naşterii

(zi, lună,an)

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

(Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă, începând cu cea mai recentă:

- Perioada (de la – până la)

- Numele şi adresa angajatorului

- Tipul activităţii sau sectorul de activitate

- Funcţia sau postul ocupat

- Principalele activităţi şi responsabilităţi)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

(Descrieti separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate, începând cu cea mai recentă:

- Perioada (de la – până la)

- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

- Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

- Tipul calificării / diploma obţinută

- Nivelul de clasificare al formei de instruire / învăţământ)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE [3]

 

Limba maternă

 

Limbi străine cunoscute

Abilitatea de a : citi / scrie / vorbi
Aptitudini şi competenţe artistice [4] (Muzică, desen, pictură, literatură etc.)
Aptitudini şi competenţe sociale [5]

(Exemplu: Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială (de exemplu: cultura, sport, etc.))

Aptitudini şi competenţe organizatorice [6]

(Exemplu: coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete, la locul de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu)

Aptitudini şi competenţe tehnice [7]

(Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini, etc.)
Permis de conducere  

Alte aptitudini şi competenţe [8]

(Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

(Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de contact, referinţe, etc.)
ANEXE (Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul)

[1] Înlocuiţi rubrica <numele aplicantului> cu propriul nume

[2] Toate textele scrise cu aceste caractere au rol informativ şi nu apar în CV

[3] dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o

diplomă

4, 5, 6, 7, 8 Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi obţinut

 


Meniu navigare:

::: PRIMA PAGINA :::DESPRE NOI ::: INFORMATII DE INTERES PUBLIC ::: CONTACT :::INFO UTIL

Pagini recomandate:

ANOFM ::: MMSSF ::: GUVERN ::: PRESEDINTIE ::: EURES :::


Intrebari si raspunsuri:

Ce este scrisoarea de intentie?
Cum ar trebui intocmit un CV?
Cum se desfasoara interviul?
Care sunt posibilele intrebari?

Model de CV european >>>

AJOFM Galati © 2006