l

Informatii publice

- Buletin informativ pdf

- Codul de conduita pdf

- Regulament Intern al A.J.O.F.M. Galati pdf

- Lista bunurilor primite cu titlu gratuit conform Legii 251/2004 pdf

- Raport de implemenatre a Legii 544/2001-pentru anul 2015 pdf

Legislatia care reglementeaza activitatea in domeniu

- Legea 76/2002 - privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (cu modificarile si completarile ulterioare) pdf | zip

- Norme metodologice de aplicare a legii 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare (anexe) pdf | zip

- Proceduri privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca pdf | zip

- Proceduri privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate în cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala pdf | zip

- Norme metodologice privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite în conditii avantajoase pdf | zip

- Criterii de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pdf | zip

- Legea 202 din 22 mai 2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala(cu modificarile si completarile ulterioare) pdf | zip

- Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public pdf | zip

- Realizari Program de Ocupare a fortei de munca la 31 decembrie 2005 pdf | zip

- Ordinul 85 din 22 februarie 2002 privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de munca sau indemnizaţie de şomaj(cu modificarile si completarile ulterioare) pdf | zip

- Ordinul 279 din 22 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii privind ctivitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca, cu modificările şi completările ulterioare pdf | zip

- Legea 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de munca(cu modificarile si completarile ulterioare) pdf | Norme

- Legea 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (cu modificarile si completarile ulterioare) pdf | zip

- Codul de conduita al functionarilor publici (cu modificarile si completarile ulterioare)pdf | zip

- Lista informatiilor de interes public pdf | zip

* fiserele sunt in format *.pdf, ptr download sunt in format *.zip (Pentru vizualizarea lor descarcati AdobeReader)


Meniu navigare:

prima pagina ::: proiecte ::: informatii publice ::: cursuri ::: declaratii de avere ::: cariere

Pagini recomandate:

ANOFM ::: MMSSF ::: GUVERN :::
::: EURES :::


Intrebari si raspunsuri:

Ce este scrisoarea de intentie?
Cum ar trebui intocmit un CV?
Cum se desfasoara interviul?
Care sunt posibilele intrebari?

Model de CV european >>>

AJOFM Galati © 2006